הרפורמה המתוכננת בדיני התכנון והבניה וברישוי עסקים

רפורמה בתכנון ובניה

ביום 16.6.2013 הופץ על ידי שר הפנים תזכיר חוק הכולל מספר רפורמות בהליכי התכנון והבניה. יש לזכור כי מדובר בתזכיר חוק בלבד, עם זאת מדברי שר הפנים שפורסמו, מוצעות מספר רפורמות משמעותיות העשויות להקל על תהליך קבלת היתר או רשיון עסק וכן לזרזו.

 

על פי התזכיר בעלי נכסים אשר יבקשו לבצע שינויי בניה כגון פרגולות, גידור, דודי שמש, מחסנים, מחסומי חניה וכד' יהיו פטורים מקבלת היתר. כלומר, מסתמן כי לא ידרש קיומו של הליך כלשהו מול מחלקת הרישוי לביצוע עבודות מהסוג הנ"ל.

יושק הליך מקוצר לעבודות משמעותיות יותר כגון הוספת מרחב מוגן למבנה קיים, סגירת מרפסות, תוספות בנייה של עד 25 מ"ר, מעליות וכד'.

אחת הבשורות המשמעותיות בתזכיר החוק היא הקמתם של מכוני רישוי, אשר ירכזו תחת קורת גג אחת את נציגיהם של כלל הגורמים אשר אישורם נדרש לצורך קבלת רשיון עסק, כגון מכבי אש, פיקוד העורף, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. המשמעות היא הקלה משמעות וייעול הליך קבלת רשיון עסק אשר צפוי לבוא לידי ביטוי בחסכון בזמן.

כמו כן צפי שיפור משמעותי בשירות הניתן למבקשי הבקשות עם הקמתה של מערכת מקוונת להגשת בקשות באמצעות האינטרנט.

בין מטרות הרפורמה עומדת הפחתת הריכוזיות בעבודת הועדות המחוזיות, מסתמן כי הועדות המקומיות יזכו לסמכויות נוספות כגון אישור תכניות ממוקדות, ניהול שטחי ציבור ולהוספת זכויות בניה והקלות לשימוש חורג. שאיפת המחוקק היא כי הענקת סמכויות נוספות לועדות המקומיות תפנה מזמנן של הועדות המחוזיות בכדי שאלו יוכלו לעסוק בתכניות בעלות השפעה משמעותית על שוק הדיור.

למידע נוסף על שימוש חורג, צרו עימנו קשר.

SHARE

Related Posts

Leave a reply