טענותיו של עו"ד ינאי בדיון ועדת הכספים של הכנסת בנושא תקנות הדיווח בתחום הנפט והגז

טענותיו של עו"ד ינאי בפני ועדת הכספים של הכנסת בעניין תקנות הגילוי

להלן ציטוט דבריי כפי שהובאו בפני ועדת הכספים:   אני רוצה לדבר על כמה דברים, בעיקר בתחום של הגבלות על גילוי. לא מה שנקבע בו קטגוריות של איך ניתן לדווח. לא סעיפים 13-3, אלא סעיף 14 שמדבר על הדיווחים הנוספים, הוולונטריים, שעורך-הדין חיים אינדיג התמקד ואני לא רוצה להרחיב.

קרא עוד

תובענות ייצוגיות ונגזרות בשותפות מוגבלת ציבורית

טענותיו של עו"ד ינאי בפני ועדת הכספים של הכנסת בעניין תקנות הגילוי

תביעה נגזרת   חברה כידוע היא יישות משפטית הכשירה לתבוע ולהתבע, עם זאת לעיתים מסיבות שונות ומשונות חברה באמצעות הנהלתה ואף באמצעות הדירקטוריון עשויה למחול על זכותה ולא לפעול למימוש זכויותיה בבית המשפט מסיבות שונות ומשונות. מדוע שהחברה תחדול מלממש עילת תביעה שעומדת לה? לעיתים מקור הויתור הוא ניגוד עניינים, עילת התביעה היא נגד דירקטור… Continue reading ...

קרא עוד

ההתמודדות המשפטית עם תופעת סרבני פינוי בינוי ותמ"א 38

רקע- זכות הבעלות בבית המשותף בעלות בדירה בבית משותף שונה מבעלות בבית פרטי, בעוד הדירות הינן מושא לבעלות פרטית הרכוש המשותף הינו בבעלות משותפת של כלל בעדי הדירות. בעלות בדירה בבית משותף מאופיינת בזכות בעלות "חלשה" יותר מזכות הבעלות הקלאסית שבבית הפרטי, אשר לעיתים תפגע כתוצאה מהתחשבות באינטרסים אחרים.

קרא עוד