נכסים ובניין עלולה לעמוד בפני תביעה נגזרת של 45 מיליון שקל בגין עסקת ישפרו

נכסים ובניין עלולה לעמוד בפני תביעה נגזרת של 45 מיליון שקל בגין עסקת ישפרו

במכתב התראה בטרם נקיטת הליכים ששלח עורך הדין של לייטקום, יהונתן ינאי, לבעל השליטה, המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון בנכסים ובניין, אדוארדו אלשטיין, הוא מבקש שיחשפו בפניו את הפרוטוקולים מדיוני ההנהלה, הדירקטוריון והוועדות השונות, שדנו בהליכי מימוש הנכס של ישפרו, ואת מלוא המסמכים והטפסים שהמתווך והמציעים התבקשו למלא במסגרת ההליך. כמו כן דרש ינאי את שמות נושאי המשרה אשר אישרו את המתווה לקבלת הצעות ביחס לישפרו, את שמות נושאי המשרה שאישרו את העסקת המכירה למגה אור ולביג וכל מידע בעל פה שנידון בין החברה לבין המתווך, לרבות הגורם שהציע את זהות המתווך, הגורמים הנוספים שנשקלה העסקתם וכלל התמורות שנדונו עמם. עוד ביקש העתקים של כל הצעה בכתב, המחאה בנקאית או בטוחה אחרת שנמסה לחברה מהמציעים השונים, פרטים על העסקות אשר בעלי המשרה בחברה ביצעו או התחייבו לבצע מול המתווך בחמש השנים האחרונות, וכן הערכות השווי של ישפרו שעמדו לפני הדירקטוריון בטרם דן בהחלטה.

SHARE

Leave a reply